Polityka Prywatności

W związku z tym, że od 25 maja 2018 r. przy przetwarzaniu danych osobowych należy stosować przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem informujemy, że Administratorem (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) Pani/Pana danych osobowych jest  Bassco Gabriela Basiak ul. Jasielska 7, 60-476 Poznań, adres poczty elektronicznej  biuro@bassco.pl . Dane kontaktowe Administratora Bezpieczeństwa Informacji (Inspektora Ochrony Danych) są tożsame z danymi kontaktowymi Administratora wskazanymi w zdaniu poprzednim.

Pozyskane przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych oraz zgodnie treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Kategorie danych przetwarzane przez Administratora to: imię, nazwisko, płeć, data urodzenia, email, miasto, kod pocztowy, ulica, nr domu, nr mieszkania, adres itp.

Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego [po 25 maja 2018 r.: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) dane zostały pozyskane ze źródeł własnych jak i zewnętrznych firm.


W zakres czynności przetwarzania danych osobowych wchodzi profilowanie danych, czyli zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych w celu oceny określonych czynników osobowych, poprzez analizę i prognozę w szczególności takich aspektów jak efekty pracy, sytuacja ekonomiczna, zdrowie, preferencje osobiste, zainteresowania, wiarygodność, zachowanie, lokalizacja oraz przemieszczenie się. Skutkami czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim jest dobór oferty handlowej i ewentualne przesyłanie korespondencji marketingowej. Sprzeciw w stosunku do czynności profilowania, jak również wszelkie inne uprawnienia osoby, której dane dotyczą można wykonać przez złożenie oświadczenia wykorzystując dane kontaktowe Administratora lub Inspektora Danych Osobowych wskazane we wstępie.

 

SZYBKI KONTAKT

Telefon: 61 639 01 49

Email: biuro@bassco.pl

 

ZAPYTANIA ONLINE


ODDZIAŁY

Bassco Poznań

ul. Jasielska 7 / 60-476 Poznań

tel. 61 639 01 48 / fax. 61 656 66 86

Bassco Lublin

ul. Turystyczna 13 / 20-207 Lublin

tel. 728 938 079 / fax. 61 656 66 86

Projekt wytycznych stosowania barier ochronnych.


www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/p/projekt-wytycznych-stosowania-dr_7024//documents/1.pdf

Ogolne zasady stosowania barier  ochronnych (fragment)

Bariera ochronna jest urządzeniem bezpieczeństwa ruchu drogowego, ale jest także fizyczną przeszkodą, ktora w przypadku uderzenia w nią pojazdu stanowić może zagrożenie dla zdrowia lub życia uczestnikow ruchu drogowego.

Zasadniczym celem stosowania drogowych barier ochronnych jest ochrona zdrowia i życia uczestnikow ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa osob i budowli znajdujących się w otoczeniu drogi. Bariery ochronne można stosować jedynie wtedy, gdy ich brak mógłby mieć bardziej negatywne skutki dla osob przebywających w pojeździe oraz dla osob i obiektow znajdujących się w obszarze zagrożonym, niż w przypadku występowania barier. Po stwierdzeniu występowania na drodze i w jej otoczeniu zagrożeń wymagających zastosowania zabezpieczeń, należy sprawdzić możliwość usunięcia, przesunięcia lub zminimalizowania tych zagrożeń przez działania inżynierskie (np. zmian. lokalizacji przeszkod, zastosowanie konstrukcji wsporczych pochłaniających energię lub łatwozrywalnych podczas uderzenia, złagodzenie pochylenia skarp i wyokręglenie ostrych krawędzi, odsunięcie drogi od przeszkody)

Na drogach istniejących lub w ich otoczeniu należy unikać rozwiązań, stanowiących zagrożenia, których zabezpieczenie wymagać będzie zastosowania barier ochronnych. Takie działanie byłoby sprzeczne z logiką i zasadą minimalizowania zagrożeń.

W przypadku pojedynczych przeszkod, ktorych nie można wyeliminować lub w przypadku tradycyjnej konstrukcji wsporczej, której nie można zastąpić konstrukcją pochłaniającą energię lub łatwozrywalną, należy rozważyć czy dla ich zabezpieczenia bardziej efektywne i ekonomiczne będzie zastosowanie barier ochronnych czy też poduszek zderzeniowych.

idunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim vaeniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.