Strona WWW

Zadzwoń do nas
tel. 61/639 0149

TYMCZASOWE BARIERY MINIGUARD


 
Stalowe bariery ochronne - tymczasowe   

System spełnia wymagane warunki normy w zakresie :
- poziom powstrzymywania, ( T1, T2, T3 )
- odkształcenie -wyrażone szerokością pracującą ( W3, W6, W8 )
- poziom intensywności zderzenia ( A )

Na drogach krajowych dopuszcza się stosowanie systemu ponieważ jego klasy działania spełniają wymagania normy PN-EN1317, co jest udokumentowane odpowiednimi sprawozdaniami z badań zderzeniowych.

System stosowany na drogach krajowych jest identyczny w każdym aspekcie z wytycznymi, które warunkują jego dopuszczenie po przez pomyślnie przeprowadzone badań zderzeniowych i oznakowanie „CE” albo znakiem budowlanym. System uwzględnia rożne poziomy powstrzymywania
drogowych barier ochronnych umożliwiając administracjom drogowym dobór klasy
działania najbardziej odpowiadającej potrzebom, przy określaniu których wzięto pod uwagę:

- klasę drogi
- jej lokalizację,
- geometrię
- parametry ruchu drogowego
- możliwość narażenia konstrukcji
- potencjalnie zagrożone obszary i przeszkody zlokalizowane na drodze i w jej otoczeniu.

Klasy działania systemu określone w normie są zależne od:
- prędkości
- masy pojazdu
- kąta najechania pojazdu na barierę

System jest urządzeniem bezpieczeństwa ruchu drogowego którego, zasadniczym celem jest ochrona zdrowia i życia uczestników ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa osób i budowli znajdujących się w otoczeniu drogi. System należy stosować wtedy, gdy ich brak mógłby mieć bardziej negatywne
skutki dla osób przebywających w pojeździe oraz dla osób i obiektów znajdujących się w obszarze zagrożonym, niż w przypadku zastosowania systemu drogowych – tymczasowych – stalowych barier ochronnych

System posiada Aprobatę Technicznej IBDiM nr. AT/2010-02-2605 wydaną w dniu 24.05.2010 przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie.Nasze usługi

 • sprzedaż barier ochronnych
 • montaż barier ochronnych stalowych
 • wynajem barier tymczasowych MINIGUARD
 • produkty  BRD
 • kolektory słoneczne 
 • solary i pompy
 • zasobniki
 • dofinansowanie na kolektory
 • montaż kolektorów słonecznych
 • serwis kolektorów słonecznych
 • wieloletnia gwarancja
 • zgodność z normami

Usługi dodatkowe

Satysfakcja naszych Klientów jest dla nas najważniejsza. Dlatego dużo czasu poświęcamy na rozwój naszych własnych produktów, aby móc sprostać nawet najbardziej wymagającym projektom. Jesteśmy firmą, która łączy wiedzę z różnych, specjalistycznych dziedzin. W miarę mozliwości logistycznych oferujemy montaż oferowanych przez nas stalowych barier ochronnych lub pomagamy w nawiązaniu współpracy z wyspecjalizowaną ekipą montażową.{cms_module module="CGCalendar" lang="pl_PL"}